Kara Para Aklama Karşıtı Politikası (Anti-Kara Para – AKK)

Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022

Walledo s.r.o. (bundan böyle ‘Platform’ olarak anılacaktır) Avrupa Birliğine bağlı olan Çek Cumhuriyeti’da faaliyet gösteren küçük bir firmadır. Bu kara para aklama önleme ilkeleri, firma kapasitesi, Platform müşteri kitlesi ve kaynakları baz alınarak hazırlanmıştır. Bu kara para aklama önleme ilkeleri, gerek görüldüğü zamanlarda güncellenecektir.

Platform; bir finans kurumu olmamakla beraber, uluslararası kara para aklama ilkelerine, Avrupa Birliği kara para aklama ilkelerine ve Platformun faaliyetlerini yürütmesi ile alakalı diğer yargı yetkilerinin ilkelerine ve düzenlemelerine uymaktadır.

Bu kara para aklama karşıtı ilkelerin “riske dayalı” olması, prosedürlerin ve lokal kontrollerin, Platforma özgü kara para aklama riskini değerlendirme üzere tasarlanması gerektiği anlamına gelir.

Risk değerlendirmemiz iki aşamadan oluşmaktadır:

 • Para Aklama işlemlerinin tanımlanması/ Terör Finansmanının Belirlenmesi (ML / TF)
 • ML / TF’nin değerlendirilmesi

Genel ilkeler

Platform’un AML Prensipleri, firmanın finansal suçların rahatlıkla kullanılma riskini azaltmak için gerekli sistem ve kontrollerin yapılmasını sağlamak ve AB AML mevzuat yükümlülüklerini yerine getirerek kara para aklamayı engellemek için tasarlanmıştır. Bu AML ( Anti Money Laundering – Kara Para Aklama ) İlkeleri, aşağıdaki standartları içeren ve uyulması gereken bazı maddeleri belirler:

 • Polita Uyum Müdürünün yeterli kıdem ve bağımsızlığa sahip olup, ilgili mevzuat, düzenlemeler, kurallar ve ve sektöre rehberlik edebilecek düzeyde sorumluluk sahibi olması,
 • Kara para aklama ve terör finansmanı risklerinin değerlendirilmesi ve analinize yönelik risk bazlı bir oluşumun yapılması ve devam ettirilmesi,
 • Riskli müşterilerin tespit edilmesi, onaylanması ve müşteri prosedürlerinin tanınıp korunması,
 • Şüpheli faaliyetlerin ilgili yasal yetkili makamlara rapor edilmesi;
 • Kayıtların belli aralıklarda bakıma alınması;
 • Tüm çalışanlar için konu hakkında eğitim verilmesi ve farkındalık yaratılması.

Platformun ilkelerinin amacı; kara para aklamayı ve kara para aklamaya yönelik olan işlemlerin engellenmesini sağlamak, terör veya suç faaliyetlerin finanse edilmesini kolaylaştıran herhangi bir faaliyeti, kara para ile legalleştirilmesine ilişkin uluslararası prensiplere, AB ilkelerine ve ilgili yasalara uyarak yasaklamak ve aktif olarak önlemektir.

Kara para aklama; suç faaliyetlerinden elde edilen kazançların ana kaynağını gizleyerek veya gizlemek için çeşitli faaliyetler yaparak, kazançları meşru yollardan elde etmiş gibi yasal varlıklar oluşturmaktır.

Platformun kara para aklama karşıtı ilkeleri, prosedürleri ve lokal kontrolleri geçerli olan bütün yönetmeliklere uyumlu olmak amacıyla tasarlanmıştır ve yönetmeliklerde yapılan değişikliği de kapsayacak şekilde uygun politikaların, prosedürlerin ve lokal kontrollerin uygulanmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilip ve güncellenecektir.

Kara para aklama karşıtı ilkeler, kişi atama ve görevleri

İmza yetkisine sahip müdür, Politika Uyum Müdürü görevlerini yerine getirmek üzere atanmıştır. Politika Uyum Müdürü, bu kara para aklama karşıtı ilkelerin uygulanmasını sağlamak için tüm sorumluluk ve yetkiye sahiptir. Politika Uyum Müdürü; uluslararası prensipler ve AB prensipleri hakkında çalışma bilgisine sahip olup, diğer ilgili bölgelerin kara para aklama karşıtı ilkelerini izlemektedir.

Politika Uyum Müdürü, kara para aklama karşıtı konusunda yapılan düzenlemelerde, tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Politika Uyum Müdürü, firmanın ilgili kayıtları tutmasını ve kara para aklama karşıtı ilkeleri konusunda gerekli prosedürleri takip etmesini sağlar.

Kayıtların saklanması ve bilginin raporlanması

Kara Para Aklama karşıtı politikasının bir parçası olarak, müşteri kimlik doğrulama ve fon transferi işlemlerinin elektronik ortamda ilgili belgelerini koruruz. Kayıtlar için saklama dönemi, yasal durumlara göre belirlenir. Kayıt saklama süresi, yaklaşık olarak beş senedir. Arşivleme işlemi, müşterilerin ve çalışanların erişimine uygun bir şekilde ve kullanılabilir olarak tanımlanır.

Yetkili yasal mercilerden hesaplar ve işlemlerle alakalı gelen talepleri, her hangi bir şahısla ilgili bir bilgi sakladığımızı belirterek, talep eden kuruluşun isteğini yanıtlayacağız.

Talep edilen kişi hakkında herhangi bir bilgi bulunamazsa bile, ilgili talebe cevap vereceğiz. Tüm belgeleri saklayıp, risk bazlı prosedürlerimiz için firma adının kaydını tutmaktayız.

Taleplerin güvenliğini ve gizliliğini yasalar kapsamında koruyoruz.

Finansal kurumlarla ilgili bilgileri araştırmak ve paylaşmak için en iyi şekilde gayret gösterip, elimizden geleni yapıyoruz ve yargının ilgili kara para aklama yönetmeliğine dayanarak gerekli eğitim taleplerine de yanıt veriyoruz.

Kara para aklama ve terör finansmanı şüpheleriyle ilgili raporlar Çek Cumhuriyeti’daki Mali İstihbarat Birimi’ne yapılmalıdır.

Müşteri Kimliği ve fon kaynağı

Müşteri, herhangi bir işlem yapmadan önce bütün müşterilerden,kimlik bilgilerini toplayacağız.

Şahıslar için:
 • İsim ve soyadı
 • Pasaport numarası veya,
 • Ulusal kimlik kartı, ikametgah belgesi veya farklı bir belge
 • Ehliyet belgesi numarası;
 • İkamet Bilgileri (adres ve / veya fatura müşteri numarası veya verileri vb.);
 • Risk bazlı uygulama ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekirse diğer ek müşteri bilgileri.
Şirketler için:
 • Şirketin adı;
 • İşyerinin prensipleri hakkında bilgi;
 • İletişim bilgileri;
 • Kuruluş bilgileri (sicil numarası, kuruluş tarihi vb.);
 • Ödeme bilgileri / veya banka bilgileri
 • İkametgah yeri ile ilgili bilgiler (adres bilgileri veya fatura müşteri bilgileri);
 • Şirket adına faaliyet göstermeye yetkili kişilerin verileri ve yetkilendirme bilgileri;
 • Risk bazlı uygulama ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekirse diğer ek müşteri bilgileri.

Her müşterinin kimliğini doğrulamak ve gerekli kayıtları tutmak için ilgili risk bazlı önlemleri uygulayacağız.

Şirketler için kimlik doğrulama işlemi yapacağız. Tüzel kişilerin menfaat sahiplik bilgileri şu şekilde belirlenmelidir:

 1. Adım:

( a) Tüzel kişiliğin kontrolündeki hak sahibi olan gerçek kişilerin kimliği ve

( b ) Hak sahibi olan kişilerin kimlik tespiti veya haksahiplerinin gerçekten kontrolü elinde bulundurup bulunmadığına dair herhangi bir şüphe olmadığını teyit etmek

 1. Adım

Tüzel kişiliğe sahip olan veya kontrol eden hiçbir kimsenin kimlik tespiti yapılamadığı durumlarda, üst düzey idari görevliler hak sahipleri olarak kabul edilir.

Hak sahipliği testi şu şekilde yapılacaktır:

 • Müşterinin yüzde 25’inden fazlasına sahip olan kişi
 • Müşteriyi kontrol eden etkin kişi
 • Adına işlem yapılan kişiler

Terör şüphesi taşıyan kişilerin listeleri, yasal ve yetkili makamlar tarafından verildikten sonra, bu bilgileri risk tabanlı tanımlama sürecimizde kullanacağız.

Hizmetlerimizi satın alan müşterilerimizden fon kaynakları hakkında bilgi vermelerini talep edebiliriz. Müşterinin bize fon kaynakları hakkında bilgi vermesi gerekir. Yapılan beyan, müşteri tarafından gönderilen destekleyici belgeler ile teyit edilir. Müşteri, şu belgelerden uygun bulduklarını gönderebilir: işverenin sertifikası, diğer sertifikalar, vergi iadeleri, nakit akışı tabloları vs. Liste, ayrıntılı ve detaylı değildir. Büyük ödemeler veya giderler, kazançlar veya zararlar, fon kaynağı oluşturmak için belgelerle desteklenmelidir. Müşteriden, risk bazlı uygulamamız kapsamında fon kaynağı veya ek belgeler hakkında daha fazla bilgi talep edebiliriz.

Müşteri Bilgileri

Müşterilerimizden kimlik onayı için gerekli ve gerekli bilgileri talep ederiz. Potansiyel müşterimiz veya müşteri olmak isteyen kişiler, talep edildiğinde bilgi vermeyi reddederse veya bilerek yanıltıcı bilgi verirse firmamız anlaşmayı iptal eder ve ilgili riskleri göz önünde bulundurarak tüm faaliyetleri ve işlemleri kapatır.

Risk tabanlı prosedürleri kullanıp müşterilerimizin hakkında elde ettiğimiz bilgilerin doğruluğunu teyit edip dikkate alacağız. Politika Uyum Yöneticimiz, bilgileri analiz edip bilginin müşterinin kimliğini teyit etmek için yeterli olup olmadığını belirleyecektir. Eğer bunu yapamazsak, aşağıdaki kriteler geçerli olacaktır:

 • Müşteri, hizmetlerimizden faydalanamaz
 • Müşteri kimlik teyidi aşamasında, müşteri işlem yapamaz
 • Müşteri kimlik teyit işlemi başarısız olursa, yapılan tüm anlaşmalar ve ticari ilişkiler iptal edilir.

Muhabir hesaplar ve Tabela Bankaları

Müşteriler tarafından sunulan bilgilerin teyidi ve risk tabanlı yaklaşımımız ile yabancı banka hesaplarını ve yabancı tabela bankaları için muhabir bir hesap olan herhangi bir hesabı tanımlayacağız.

Bu tür şüpheli hesapları tespit ettikten sonra, çalışanlarımız bilgileri teyit ve analiz edip ek bilgi talep edecek veya gerekli işlemler veya ticari ilişkileri feshetme yetkisine sahip olan, Politika Uyum Müdürüne bildirecektir. Yabancı bir tabela bankası tarafından korunmadığını, ancak böyle bir tabela bankasına hizmet vermek için kullanıldığını belirlediğimiz muhabir hesapları belirlemek için de elimizden her şeyi yapacağız.

Siyasi Nüfus Sahibi kişilere ilişkin Durum Tespiti ve Gelişmiş Durum Tespiti Gereksinimleri

İlgili mevzuata göre siyasi nüfus sahibi kişiler olarak tanımlanan tüm gerçek kişiler, kayıtlarda olduğu gibi tespit edilir ve kayıt altına alınır, gerçek kişiler içinde bu soruşturma yapılır.

Bu ilkelere ve risk yaklaşımına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulamaya koyulur:

 • Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi konsolide yaptırım listesi;
 • Avrupa Birliği’nin konsolide olan kişiler, gruplar ve varlıklar listesi;
 • ABD Hazine Bakanlığı, yabancı varlıklar Kontrolü Ofisi (OFAC) yaptırımlar
 • ABD Hazine Bakanlığı, mali suçlar uygulama ağı (FinCEN)

Birleşik Krallık HM Hazine Müsteşarlığı (HMT), Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi, “konsolide hedef listesi”.

Platform, özel bankacılık hesapları açmaz ve benzer finansal ürünler sağlamaz. Alakalı yasal bölgelerdeki üst düzey siyasi kişileri tespit etmek için kamuya açık bilgileri genel olarak yeniden inceliyoruz.

Eğitim programları

Politika Uyum Müdürü ve üst düzey yönetim liderliğindeki personel eğitimi devam ediyor. Eğitimimiz minumum senelik olacak şekilde yapılır. Firmamızın hacmi, müşteri tabanımıza ve kaynaklarına dayanır. Kara para aklamayi önleme ilkeleri ve yönetmeliklerinin yeni gelişimlerini yansıtacak şekilde gerektiği şekilde kendini güncelleyecektir.

Üst düzey yönetim (Komite) onayı

Üst düzey yönetim bu kara para aklama karşıtı ilkeleri, küçük firmaların devam eden uluslararası Avrupa Birliği para aklama önleme ilkelerinin ve ilgili kanun ilkelerinin gereklerine uygunluğunu yerine getirmek ve takip etmek için uygun şekilde hazırlanıp onaylanmıştır. Bu onay aşağıdaki imzalarla belirtilmiştir.

İmza:

Ünvan: Walledo s.r.o. Genel Müdürü

Tarih: 01 Temmuz 2022